Share

I hope you understand the importance of getting the message on this homepage out to as many as possible. 

It is a very urgent message, and time sensitive as well. Soon will most of the world population be vaccinated, and as you can read I have no confidence that this a good thing. 

So, I will ask you to share the page with many many people. 

The second thing you can do is pray! Will you pray for God to stop the virus, and nullify the vaccinations already given. And please pray for a mighty works of God’s spirit. The world need another awakening and revival!

Please understand that the social medias censor most of the contents which is critical towards the vaccine and Covid-19 policy. If you want to share it on Facebook or Instagram, please don’t mention virus, Covid-19, vaccine or pandemic. I

Jeg håber du forstår, at det er meget vigtigt at få budskabet på denne hjemmeside ud til så mange som muligt

Det er et meget presserende emne, og tiden går, mens flere og flere bliver vaccineret. Jeg har som skrevet ingen tillid til, at det er godt at blive vaccineret. 

Derfor vil jeg opfordre dig til at dele siden med mange, mange mennesker. 

Det næste du kan gøre, er at bede! Vil du bede Gud om at stoppe virussen, og annullere virkningen af de vaccinationer, der allerede er foretaget. Og vær sød at bede for en mægtig indgriben fra Guds Ånd. Verden har brug for en ny opvågnen og vækkelse til Guds virkelighed!

Tænk venligst på, at de sociale medier censurerer meget af, hvad der har med Covid-19 og vacciner at gøre (i hvert fald indhold, som er kritisk), så tænk dig godt om, før du deler hjemmesiden. D